Home > News > FBI-ის ინფორმაციით, კიბერ-დანაშაულის მოგებამ $3.5 მილიარდს მიაღწია 2019 წელს
working-pattern-internet-abstract-1089438

ინტერნეტ დანაშაულის შესახებ საჩივრების ცენტრის (IC3) ინფორმაციის თანახმად, დამნაშავეებმა მხოლოდ იმ კიბერ დანაშაულებიდან, რომლებით 2019 წელს იყო გადაცემული FBI-სთვის 3.5 მილიარდი დოლარი (2.7  მილიარდი ევრო) მიიღეს. წლის განმავლობაში ცენტრმა 467,361 საჩივარი მიიღო ინდივიდებისა და ბიზნესებისგან.  ცენტრის დაარსების წლიდან, 2000 წლიდან საჩივრების საერთო რაოდენობა ხუთ მილიონს აღწევს.

აღნიშნული ინფორმაციით, ფიშინგი და გამოძალვა ადამიანების მოტყუების ყველაზე პოპულარულ გზებად რჩება. ცენტრის განმარტებით, ტექნიკა იმდენად იხვეწება, რომ ეს ადამიანებისთვის რთულს ხდის გაარჩიონ ნამდვილი ყალბისგან. ეს განსაკუთრებით იმ ვებ-გვერდებსა და ელ. ფოსტის მისამართებს ეხება, რომლებიც  სრულიად ლეგიტიმურად გამოიყურებიან.

გასულ წელს IC3-ში ე.წ. თაღლითური ტექნიკური მხარდაჭერის მსხვერპლთაგან შესული 13.633 საჩივარი დაფიქსირდა. ამ დანაშაულში მონაწილეობას იღებდნენ ის პიროვნებები, რომლებიც ტელეფონზე ურეკავდნენ ადამიანებს და ეუბნებოდნენ, რომ მათ კომპიუტერში იყო პრობლემა, რომელიც დაუყოვნებლივ საჭიროებდა გამოსწორებას. ზარალმა მოცემულ შემთხვევაში $ 54 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა, ხოლო საჩივრები დაზარალებულთა მხრიდან, რომელთა უმრავლესობა 60 წელს იყო გადაცილებული, 48 ქვეყნიდა შევიდა ცენტრში.

ცენტრის ინფორმაციით, Ransomware – ის შემთხვევებმა, როდესაც ჰაკერები ბლოკავენ კომპიუტერს და შემდგომ მათ განსაბლოკად თანხას ითხოვენ, ერთ წელში $ 8,9 მილიონზე მეტი ზარალი გამოიწვია.

„IC3-ის მიერ გადაცემული ინფორმაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს FBI-ის საქმიანობაში, რომ გააცნობიერონ კიბერდამნაშავეთა მოტივები და მიზნები, რაც თავის მხრივ დაგვეხმარება იმ რისკებისა და შედეგების შემცირებაში, რომლებიც არღვევენ ჩვენს კანონებს და საფრთხეს უქმნიან ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას.“ – განაცხადა FBI-ის კიბერ განყოფილების დირექტორის ასისტენტმა მეთ გორჰამმა.

განყოფილება იმედოვნებს, რომ სწორედ ამ მცდელობებით შექმნიან უფრო უსაფრთხო და მეტად დაცულ კიბერ-ლანდშაფტს.


It received 467,361 complaints from individuals and businesses during the year and has had nearly five million since its inception in 2000.

Phishing and extortion remain the most popular ways of scamming people.

It says techniques are becoming more sophisticated, making it harder for people to tell “real from fake”.

This is especially true of web and email addresses that are fooling people because they look increasingly legitimate.

Last year IC3 had 13,633 complaints from victims of so-called tech-support fraud, which involves a scammer phoning an individual and claiming there is a problem with their computer that needs immediate fixing.

“Keep Reporting It”

Losses amounted to more than $54m and complaints came from victims in 48 countries. The vast majority were over 60 years of age.

Ransomware – where hackers lock down computers and demand a payment to unlock them – netted more than $8.9m over the year, according to the group.

It urged members of the public to continue reporting crimes.

“Information reported to the IC3 plays a vital role in the FBI’s ability to understand our cyber-adversaries and their motives, which, in turn, helps us to impose risks and consequences on those who break our laws and threaten our national security,” said assistant director of the FBI’s cyber division Matt Gorham.

“It is through these efforts we hope to build a safer and more secure cyber-landscape.”

To view the primary source of the article, visit the website:

https://www.bbc.com/news/technology-51474109?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cz4pr2gd85qt/cyber-security&link_location=live-reporting-story